Aktivity pre verejnosť - informačná kampaň

 

Projekty

Svetový deň povedomia o autizme           

Modrý výlet       

Waterball

Light It Up Blue - Vysvieťme to na modro :     2012    2013    2014    2015    2016

Kontakt

Sposa-ŽR Do Stošky 8
Žilina - Bánová
010 04
0948444153 sposazr@gmail.com