LIUB 2014

 

Tlačová správa z dňa 1.4.2014: Žilinská radnica zasvieti na modro, čím podporí informovanosť o autizme

 

Žilina sa aj v roku 2014 pridala k celosvetovej kampani  

   
  Foto
 

Ďakujeme Mestu Žilina na čele s primátorom Ing. Igorom Chomom a firme Siemens, s.r.o. v Žiline 

 

 

Kontakt

Sposa-ŽR Do Stošky 8
Žilina - Bánová
010 04
0907 880 943
0948 104 464
sposazr@gmail.com