Projekty

 

V priebehu rokov 2008 až 2012 sme sa zapojili do projektov a kampaní, ktorých cieľom bola analýza stavu práv autistickej populácie a tvorba podporných opatrení a odporúčaní pre verejnú správu v oblasti kontinuálnej, celoživotnej starostlivosti o ľudí postihnutých autizmom:.

  • "Otvorme dvere do sveta autizmu"
  • "Podpora práva autistických osôb na rovnaké zaobchádzanie prostredníctvom systému                   osobitných opatrení"
  • "Nič o nás nesmie byť bez nás" - foto

Počnúc rokom 2010 sa zapájame do kampane "Light It Up Blue - Vysvieťme to na modro", ktorá sa každoročne koná sa 2.apríla, v Svetový deň povedomia o autizme. V tento deň sú významné budovy, úrady, ale aj domácnosti vysvietené modrým svetlom. 

 

Kontakt

Sposa-ŽR Do Stošky 8
Žilina - Bánová
010 04
0948444153 sposazr@gmail.com