O diagnóze

 
 
 
článok na zamyslenie
 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

AKÉ SÚ DETI S AUTIZMOM A AKO S NIMI PRACUJEME - video

PaedDr. Andrea Šedibová,
riaditeľka Súkromnej ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom, Bratislava

______________________________________________________________________________________

 

AUTIZMUS JE STIGMA, S KTOROU SA DIEŤA NARODÍ

Rozhovor s PhDr. Danielou Jánošíkovou, PhD., uznávanou diagnostičkou PAS
 

Z časopisu Mama a ja, číslo 3/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Štatistika

Podľa výsledkov najnovších výskumov je niektorá z porúch autistického spektra diagnostikovaná

v USA  u 1 z 68 detí (rok 2014),
t.j. u 1 z 42 chlapcov
   a 1 z 189 dievčat

(zdroj www.autismspeaks.org )

v Európe u 1 zo 150 detí
(zdroj www.autismeurope.org )

Autizmus postihuje viac chlapcov ako dievčat, pomer je 4:1

Vládne štatistiky USA udávajú zvýšenie prevalencie autizmu v posledných rokoch.o 10-17% ročne.

Kontakt

Sposa-ŽR Do Stošky 8
Žilina - Bánová
010 04
0907 880 943
0948 104 464
sposazr@gmail.com