,,Dotácie predsedu ŽSK,,

2.apríl 2021– Rozsvieťme to na modro

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - Žilinský región sa do modrej kampane zapája už po deviaty krát, pričom sa k nej pripojilo aj mesto Žilina a Považské Múzeum  Budatínsky hrad.

Urobia tak vo večerných hodinách modrým vysvietením budovy žilinskej radnice, Burianovej veže a Budatínskej veže. Iniciatíva  vychádza z jednej  najvýznamnejších svetových organizácií Autism Speaks. Druhý apríl bol rezolúciou Organizácie Spojených Národov prijatý ako Svetový deň povedomia o autizme. Cieľom kampane je zvýšiť povedomie o autizme a snaha začleniť ich medzi seba a vytvoriť im podmienky pre zmysluplný život.

Modré svetlo pomáha zacieliť pozornosť verejnosti na autizmus – vývinovú poruchu, ktorá ovplyvňuje v súčasnosti viac ako 70 miliónov ľudí na celom svete. Autizmom trpí viac ľudí ako cukrovkou a AIDS dohromady. Jeho symbolom je modrá farba, teda farba komunikácie a ústredná farba celej kampane Light it up blue.

Autizmus je celoživotná porucha vývinu, ktorú charakterizujú nedostatky v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti. Tieto problémy sú spojené s poruchami verbálnej reči a majú za následok, že ľudia s autizmom sa dlhé desaťročia nachádzali na okraji spoločnosti. Deti trpiace autizmom potrebujú špeciálne vzdelávanie a celoživotnú starostlivosť. Táto porucha uzatvára jedinca v jeho vlastnom svete, pričom mu sťažuje schopnosť hrať sa, vnímať a chápať bežné vnemy.

Dnešná doba, kedy čelíme celosvetovej pandémii COVID-19 (koronavírus),naše deti s autizmom sú izolované v domácom prostredí a je narušený ich denný režim, čo je pre nich veľmi ťažké a stresujúce.

Široká verejnosť môže 2.apríla svoju solidaritu prejaviť modrým oblečením.

 

 

 

 

 

 

počítadlo.abz.cz

Kontakt

Sposa-ŽR Do Stošky 8
Žilina - Bánová
010 04
0907 880 943
0948 104 464
sposazr@gmail.com