SPOSA-ŽR

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - Žilinský región 

 
 
 

Tu nás nájdete

 

SPOSA-ŽR má v dlhodobom prenájme od Mesta Žilina budovu v Žiline-Bánovej, ul. Do Stošky 8.

Sídli v nej Regionálne centrum autistov a kancelária SPOSA-ŽR.

Adresa a sídlo kancelárie:
Do Stošky 8
010 04 Žilina - Bánová                                                                                     

E-mail: sposazr@gmail.com
Tel.č.    0948 444 153

 

Štatutárni zástupcovia:
Jana Jarinová
Katarína Štrbáková      
 

 

IČO: 37800833

DIČ: 2021568780

 
Bankové spojenie: VÚB Žilina
 

č.účtu  1433112758 / 0200 

Kontakt

Sposa-ŽR Do Stošky 8
Žilina - Bánová
010 04
0948444153 sposazr@gmail.com